De cleartail

 

Deze mutatie trad in 1991 voor het eerst op in AustraliŽ. Een jaar later verscheen in Denemarken eenzelfde mutant en in het midden van de negentiger jaren is sprake van eenzelfde verschijningsvorm in IsraŽl. De cleartail- mutanten werden allemaal geboren uit spangle-verparingen. De cleartail moet dan ook als een variŽteit van de spangle beschouwd worden.

De mutatie is net als de spangle incompleet dominant.

 

Beschrijving

De EF cleartail ziet er bijna uit als een grasparkiet uit de normaalserie met dit verschil dat hij een gele (groenserie) of witte (blauwserie) staart heeft met een donkere schacht en een smalle zwarte zoom, ergo als die van de spangle. De algemene lichaamskleur is die van de spangle, dus een nuance lichter dan de overeenkomende kleur in de normaalserie. Het masker is geel of wit; de keelstippen zijn als die van een normale grasparkiet; in de langwerpige wangvlekken ontbreken de kleine zilverkleurige veertjes die typerend zijn voor de EF spangle. De vleugeltekening houdt vaak het midden tussen een normale en die van een spangle, maar er zijn ook EF cleartails die de vleugeltekening van een normale tonen. De primaire vleugelpennen zijn bij sommige vogels naar de veertoppen toe wat opgebleekt of zoals men wil enigszins uitgeloogd en vergelijkbaar met die van de SL clearbody; er zijn echter ook EF cleartails met sterk gepigmenteerde primaire vleugelpennen, doch minder donker van tint dan die van een normale. De neusdop bij de man is blauw bij de pop variŽrend van grijsachtig wit tot donkerbruin; donkere ogen met witte iris. Poten blauwachtig grijs, nagels hoornkleurig.

 

De DF cleartail heeft een geel (groenserie) of wit (blauwserie) vleugeldek en gele of witte vleugel- en staartpennen. Het meest opmerkelijk is de algemene lichaamskleur. Deze is niet zoals bij de DF spangle geel of wit, maar komt overeen met de kleuren in de normaalserie, doch met een opbleekfactor van naar schatting ongeveer 30%. Het masker is geel (groenserie) of wit (blauwserie) met zilverkleurige wangvlekken, doch zonder keelstippen. Neusdop bij de man blauw bij de pop variŽrend van grijsachtig wit tot donkerbruin; donkere ogen met witte iris. Poten blauwachtig grijs, nagels hoornkleurig.

Vererving

Hoewel het erfelijkheidsonderzoek nog niet geheel is afgerond staat thans al wel vast dat de cleartail net als de spangle een autosome mutatie met dominante kenmerkvorming is. M.a.w., de cleartail is dominant over het ontbreken ervan en zetelt op een autosomaal chromosomenpaar. Een en ander houdt in dat de cleartail-factor zowel enkel- (1-factorig) als dubbelfactorig (2-factorig) aanwezig kan zijn.

Uit de verschillende broeduitkomsten die ik van verschillende liefhebbers heb gekregen, lijkt het er op dat de cleartailfactor een allele van de spanglefactor is of een modificatie ervan. Ofschoon dit bij een dominante factor moeilijk te bewijzen is houd ik het vooralsnog op het eerste. Het symbool zou dan Spct moeten zijn.

 

Mogelijke paringen:

1. DF cleartail x DF cleartail =

††† 100% DF cleartail.

††† Spct/Spct x Spct/Spct = 100% Spct/Spct

2. DF cleartail x EF cleartail =

††† 50% EF cleartail;

††† 50% DF cleartail.

††† Spct/Spct x Sp+/Spct = 50% Sp+/Spct en 50% Spct/Spct

3. DF cleartail x normaal =

††† 100% EF cleartail.

††† Spct/Spct x Sp+/Sp+ = 100% Sp+/Spct

4. EF cleartail x EF cleartail =

††† 25% normaal;

††† 50% EF cleartail;

††† 25% DF cleartail.

††† Sp+/Spct x Sp+/Spct = 25% Sp+/Sp+; 50% Sp+/Spct; 25% Spct/Spct

5. EF cleartail x normaal =

††† 50% normaal;

††† 50% EF cleartail.

††† Sp+/Spct x Sp+/Sp+ = 50% Sp+/Sp+ en 50% Sp+/Spct

Toekomstperspectief

Over hoe de cleartail zich in de toekomst als tentoonstellingsvogel zal ontwikkelen is nu nog geen afgerond oordeel te geven. De DF cleartail zal stellig een aanwinst blijken te zijn. Bij de EF cleartail ligt het wat moeilijker. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende verschijningsvormen die door de enkelfactorige vogels tot uiting worden gebracht. Over de uiteindelijk meest gewenste verschijningsvorm van de EF cleartail verwacht ik Ė het grasparkietenwereldje kennende - in het begin nog wel de nodige discussies. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar EF cleartails met een vrijwel normale vleugeltekening en sterk gepigmenteerde vleugelpennen. Anderen zullen daar misschien anders over denken, maar smaken verschillen nu eenmaal. De uiteindelijke beslissing hierover laat ik graag over aan de betreffende studiegroep.

Meer belangstelling hecht ik persoonlijk aan het antwoord op de vraag wat voor fenotypes uit de paring DF spangele x DF cleartail komen. Met de cleartails die ik sinds kort aan mijn bestand heb toegevoegd, ga ik dat tijdens het aanstaande broedseizoen uitzoeken. Met het antwoord op die vraag kom ik in de toekomst vast nog wel eens bij u terug.

 

Tekst: H.W.J. van der Linden